Toelatingsprocedure eerste leerjaar
Toelatingsprocedure_leerlingen_VO
Toelatingsprocedure_4_bbl_-_4_kbl
Toelatingsprocedure_4_kbl_-_4_mavo_gl
Toelatingsprocedure_mavo_4-havo_4

Voor het Esdal College gelden naast deze toelatingsprocedure de volgende aanvullende eisen: voor het vak wiskunde B (in alle gevallen) en de vakken Frans, Duits, scheikunde en economie (indien deze vier vakken geen deel uitmaken van het vakkenpakket in mavo-4) dienen de leerlingen een opstroommodule te volgen. Deze module wordt afgesloten met een toets op de ontvangende school, waarop een voldoende (cijfer 5,5 of hoger) moet worden gehaald om het vak te kunnen kiezen in havo-4. Indien het vak nask1 geen deel heeft uitgemaakt van het vakkenpakket in mavo-4, kan de leerling het vak natuurkunde niet kiezen in 4 havo. Met betrekking tot de toelating van gediplomeerden bbl tot leerjaar 4 van de kaderberoepsgerichte leerweg en van gediplomeerden kbl tot leerjaar 4 mavo zijn regels van kracht die op de website staan.