Binnen de leerlingenraad komen onderwerpen aan de orde die met regels, voorzieningen en onderwijs te maken hebben. De werkwijze van de raad is vaak als volgt: 

  1. we maken een lijst van dingen waarover we het willen hebben;
  2. daarna komt het op de agenda en wordt het besproken;
  3. later gaat een kleinere commissie in overleg met bijvoorbeeld de directie of een werkgroep van de leraren.

Begeleider vanuit de docenten: mevrouw M. Wielens.