Wij zijn een kleine, gezellige school waar bijna iedereen elkaar kent. Daardoor kunnen wij je heel goed begeleiden.

Wij bieden:

een gevarieerd onderwijsaanbod

 • vmbo-basisberoepsgericht en -kaderberoepsgericht met dienstverlening & producten
 • mavo
 • havo in de eerste twee leerjaren

een uitstekende kwaliteit

 • elk jaar een zeer hoog slagingspercentage
 • prima doorstroommogelijkheden
 • goede beoordelingen van de inspectie

een duidelijke structuur

 • er wordt gehandeld op basis van respect voor elkaar
 • leerlingen en personeel zijn bekend met de regels en handelen daarnaar
 • leerlingen hebben (in principe) geen tussenuren

een helder lesplan

kleinschaligheid

 • aandacht voor de leerling als uniek persoon
 • aandacht voor de leerling en zijn verantwoordelijkheid naar anderen
 • korte lijnen naar ouder(s)/verzorger(s)

goede begeleiding 

 • dyslexiebegeleiding met behulp van het programma TextAid
 • faalangst- en sociale vaardigheidstraining, Motorische Remedial Teaching

veel buitenschoolse activiteiten

 • culturele dag voor de kerstvakantie
 • meerdere activiteiten in het kader van regionalisering
 • meerdaagse schoolreis in klas 3