augustus  
26 9.30 - 13.45 uur introductiedag klas 1
11.00 uur rooster halen klassen 2,3,4
27 9.00 - 15.00 uur introductie klas 1
1e lesdag klassen 2,3,4
september  
3 Schoolfotograaf
9 Ontwikkelmiddag, leerlingen verkort rooster
 24 10.00 uur leerlingenraad vergadering
26 Algemene ouderavond klas 3 en 4
 30 sept. t/m 11 okt. Stage weken klas 4A en 4B
 oktober  
 3 Algemene ouderavond klas 1 en 2
 7 Voorstelling veilig uitgaan klas 2 en Taalklas
9 Ontwikkelmiddag, leerlingen verkort rooster
 16 Klas 3 Workshop Cleopatra
 21 t/m 25 Herfstvakantie
 28 Start profielwerkstuk klas 4C
 30 okt. t/m 5 nov. Tentamenweek 1 klas 4
november  
5 13.50 uur Muziekvoorstelling Atlas theater klas 3
19.30 uur Ouderavond klas 2 LOB
ontwikkelmiddag, leerlingen verkort rooster
7 Nationaal schoolontbijt klas 1 en taalklas
13 t/m 19 Tentamenweek 1 klas 3
14 Voorlichting klas 3 (Alfa, Terra, DC)
19 13.30 uur voorstelling klas 3 Atlas theater
 december  
5 sinterklaasviering klas 1,2 en TK vanaf 13.00 uur
9 en 10 10 minuten gesprekken
12 ontwikkelmiddag leerlingen verkort rooster
20 CKV-dag
23 december t/m 3 januari kerstvakantie
januari  
 22 t/m 28 tentamenweek 2 klas 4
22 ontwikkelmiddag, leerlingen verkort rooster
28 18.30 - 20.30 Open dag
februari  
5 t/m 11 tentamenweek 2 klas 3
 5 ontwikkelmiddag, leerlingen verkort rooster
12 Doe-middag groep 8
17 t/m 21 Voorjaarsvakantie
24 Scholingsdag, leerlingen zijn vrij
maart  
4 en 5 10 minuten gesprekken
16 ontwikkelmiddag, leerlingen verkort rooster
 31 maart t/m 7 april  tentamenweek klas 4
april  
6 t/m 21 stage klas 3
10 + 13 goede vrijdag en 2e paasdag
14 t/m 17 examentraining klas 4
23 april t/m 5 mei mei vakantie
mei  
6 t/m 20 examens
20 ontwikkeldag, leerlingen zijn vrij
21 + 22 Hemelvaart + vrijdag erna
juni  
1 2e pinksterdag
10 Uitslag examens 1e tijdvak, cijferlijsten halen klas 4
11 uiterlijk 12.00 uur inleveren herkansingformulieren
15 t/m 19 tentamenweek 3 klas 3
15 + 16 herkansingen 2e tijdvak
22 ontwikkelmiddag, leerlingen verkort rooster
23 t/m 26 klas 3 excursie
23 t/m 26 klas 1,2 en TK projectdagen
26 bekendmaking 2e tijdvak
29 19.30 uur diplomauitreiking
30 juni en 1 juli taakdagen leerlingen + afsluitende toets
juli  
2 revisievergadering
3 personeelsdag, leerlingen zijn vrij
6 juli t/m 14 augustus zomervakantie