Wij willen wil meer bieden dan een diploma alleen. De school wil ook bijdragen aan de culturele, sociale en maatschappelijke vorming van de leerlingen. Daarom organiseren wij in alle leerjaren activiteiten naast het lesprogramma.