Geachte ouder(s), verzorger(s) van de profielwerkstukkandidaten,

De afgelopen periode heeft uw zoon/dochter gewerkt aan een onderzoek dat gerelateerd is aan zijn/haar profiel. U hebt daar thuis ongetwijfeld het een en ander over meegekregen.

Het profielwerkstuk is een omvangrijke opdracht, waarbij de leerlingen kennismaken met een manier van werken die in het vervolgonderwijs van pas komt. Wij zijn er dan ook trots op dat het onze leerlingen gelukt is om deze taak zelfstandig af te ronden.

In februari zullen alle kandidaten het laatste gedeelte van het profielwerkstuktraject afsluiten met een presentatie aan medeleerlingen, begeleidende docenten en andere belangstellenden.

Wij hopen van harte dat u daarbij aanwezig zult zijn.

Deze avond vindt plaats op de locatie Oosterstraat:

  • Voor vwo op donderdag 8 februari
  • Voor havo op woensdag 21 februari
    • NB: Een uitzonderling geldt voor de havoleerlingen die bij hun PWS begeleid worden door dhr. Schoonbeek of Hassink. Omdat beide docenten afwezig zijn deze avond, wordt voor hun leerlingen een alternatief moment gepland. Hierover ontvangen deze leerlingen nader bericht.

De presentaties zijn ingedeeld in blokken. U zult daardoor ook andere presentaties zien. Uw zoon/dochter zal het rooster met de begin- en eindtijden ontvangen van de begeleider van het profielwerkstuk.

We hopen u te mogen ontvangen!

Met hartelijk groet,

Ellen Veenema (coördinator PWS havo)

Margreet Heine (coördinator PWS vwo)