Sinds dit schooljaar bepalen we op een andere, eigentijdse manier of onze leerlingen de stof beheersen om de toetsdruk en zesjescultuur te verminderen. Hoe doen we dit en hoe wordt het ervaren? 

In het Dagblad van het Noorden van 9 april 2019 lees je hier meer over.