In vwo 4 en 5 starten we dit schooljaar met een nieuwe gespreksvorm: het driehoeksgesprek. Bij een driehoeksgesprek nodigt de leerling zijn ouders/verzorgers en mentor uit om te bespreken hoe het gaat op school en hoe hij zich nog kan verbeteren.

20191112 ouders op cursus

Met het driehoeksgesprek hopen wij te bereiken, dat leerlingen beter zicht krijgen op hun leren en meer verantwoordelijkheid nemen daarvoor. De mentoren van vwo 4 en 5 worden door Joost de Maaré (van Bureau Joost) getraind om deze andere manier van leerlingbegeleiding in goede banen te leiden.

Wij willen ook de ouders/verzorgers van deze leerjaren informatie geven over het driehoeksgesprek. Daarom bieden we een aantal van hen een training aan. Tijdens deze training komen zij meer te weten over het traject dat de mentoren momenteel met hun leerlingen volgen. Bovendien krijgen ze informatie over de manier waarop ze hun kind beter kunnen begeleiden bij het schoolwerk. De eerste sessie van deze training vond plaats op dinsdag 12 november. De tweede avond wordt in maart georganiseerd.