Sinds enige tijd bieden wij onze leerlingen studiebegeleiding aan. Als een leerling hiervan gebruik wil maken, dan kan hij/zij contact opnemen met de mentor. Zijn/haar mentor heeft het precieze rooster van de begeleiding. Bij geconstateerde achterstanden of onvoldoendes kan een vakdocent of de docentenvergadering via de mentor de leerling ook dringend adviseren, gebruik te gaan maken van deze extra mogelijkheden.

CW 18

De studiebegeleiding kent twee vormen: onder toezicht van een docent huiswerk maken en vakgerichte ondersteuning volgen. 

Onder toezicht van een docent huiswerk maken

Van maandag tot en met donderdag kunnen de leerlingen van 15:00 tot circa 16:30 uur terecht in studieruimte CW18 om daar onder toezicht van een docent huiswerk te maken. Deze vorm van studiebegeleiding is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben om thuis aan het werk te gaan. Ook kunnen de leerlingen daar tips krijgen voor het plannen van hun huiswerk.

Vakgerichte ondersteuning

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor enkele vakken vakgerichte ondersteuning te volgen in lokaal C17.

Onderbouwleerlingen kunnen daar ondersteuning krijgen in na/sk en wiskunde.

Bovenbouwleerlingen kunnen hulp krijgen bij economie, scheikunde, Engels in lokaal C17 en wiskunde in lokaal E13. De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 kunnen natuurlijk ook tijdens de flexuren extra instructie in Engels, Frans en wiskunde krijgen.