De afgelopen periode heeft uw zoon/dochter gewerkt aan een onderzoek dat gerelateerd is aan zijn/haar profiel. U hebt daar thuis ongetwijfeld het een en ander over meegekregen.

Het profielwerkstuk is een omvangrijke opdracht, waarbij de leerlingen kennismaken met een manier van werken die in het vervolgonderwijs van pas komt. Wij zijn er dan ook trots op dat het onze leerlingen gelukt is om deze taak zelfstandig af te ronden.

In februari zullen alle kandidaten het laatste gedeelte van dit traject afsluiten met een presentatie aan medeleerlingen, begeleidende docenten en andere belangstellenden. Wij hopen van harte dat u daarbij aanwezig zult zijn.

Deze avond vindt plaats op de locatie Oosterstraat:

voor havo op dinsdag 11 februari, 19.00 uur

voor vwo op donderdag 13 februari, 19.00 uur

De presentaties zijn ingedeeld in blokken van ongeveer een uur. U zult daardoor ook andere presentaties zien. Uw zoon/dochter ontvangt het lokalenrooster nog.

We hopen u te mogen ontvangen!

Met hartelijk groet,

Yvonne van den Berg (coördinator PWS-havo)

Margreet Heine (coördinator PWS-vwo)