Via de links hieronder zie je de namen van de geslaagden. De (nog) niet-geslaagden zijn inmiddels telefonisch in kennis gesteld.

Havo 5
Vwo 6

Je kunt een ‘voorlopige cijferlijst’ komen halen op school in het Atrium tussen 19.00 en 19.30 uur vanavond, woensdag 14 juni. Tijdelijk, omdat ieder eerst nog kan deelnemen aan de herkansing om een cijfer te verbeteren. Officiële cijferlijsten zijn er pas op 7 juli bij de feestelijke diploma-uitreiking. Je hoeft geen ‘tijdelijke’ cijferlijst meer op te sturen naar DUO ten behoeve van loting of iets anders. Via school zijn de cijfers al verstuurd naar DUO.

Deelname aan herkansing dient schriftelijk aangevraagd te worden middels een volledig ingevuld formulier, uiterlijk donderdag 15 juni 12.00 uur in te leveren bij E.J. Oosterbroek persoonlijk op school.

Neem van school vanavond zo’n formulier voor herkansing mee en kijk op de website voor afsluiten kluisjes (borg terug) en inleveren boeken.

De feestelijke diploma-uitreiking is op vrijdag 7 juli: vwo om 15.30 uur en havo om 19.30 uur.

VAN HARTE GEFELICITEERD en tot vanavond.

drs. E.J. Oosterbroek

Secretaris examen HV
woensdag 14 juni 2017 17.00 uur