GYMNASIUM: uitnodigen tot nieuwsgierigheid
Op de locatie Oosterstraat begint het gymnasium in klas 1!

Je maakt kennis met het leven en  denken van de Grieken en Romeinen. Welke taal spraken zij? Wie waren hun goden? Hoe organiseerden zij hun bestuur? Welke grote denkers brachten zij voort? En wat merken wij in onze samenleving nog van hun taal en cultuur? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod bij de vakken filosofie, klassieke cultuur en de klassieke talen.

Het gymnasiumonderwijs is anders:
- meer zelfstandig
- je moet onderzoek doen en analytisch leren denken
- je leert actief in projectweken

Ben jij klaar voor bijzondere vakken?
Je krijgt eerst een half jaar les in klassieke cultuur, daarna krijg je Latijn. Het vak filosofie krijg je vanaf het tweede leerjaar. Naast deze ‘nieuwe’ vakken heb je ook twee Z-uren. Je werkt dan zelfstandig aan opdrachten. In klas 1 en 2 komt er veel techniek aan bod, maar ook opdrachten die te maken hebben met een taal of wiskunde. In klas 3 maak je een keuze voor bèta-vakken of muziek en zijn de opdrachten daarop afgestemd. Er is altijd een docent aanwezig.

Projectweek en excursies
Twee keer per jaar heb je een vakoverstijgende projectweek. Dat betekent dat er meerdere vakken bij betrokken zijn. Hierbij verdiep je je samen met andere leerlingen in één centraal onderwerp. In klas 1 en 3 maak je excursies die gericht zijn op de klassieke cultuur en in de bovenbouw maak je een reis naar Rome. 

Gym 21
De gymnasiumleerlingen in klas 1 krijgen het vak gym 21. Hiermee bereiden we je voor op de vaardigheden van de 21e eeuw, zoals creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, digitale geletterdheid, basisvaardigheden/ informatievaardigheden/mediawijsheid en sociale/culturele vaardigheden.

Goed voorbereid
Leerlingen die het gymnasium volgen, zijn goed voorbereid op de toekomst! Je leert analytisch en kritisch denken en hoe je grote opdrachten/projecten moet aanpakken. 

Het gymnasium is voor leerlingen:
- met een gymnasiumadvies van de basisschool
- die van een uitdaging houden
- die zelfstandig kunnen werken en die graag van alles willen weten

EXCELLENTIETRAJECT
We kijken in de brugklas of je mogelijk excellent bent; misschien weet je dit zelfs al vanaf de basisschool. Als we denken dat je mogelijk excellent bent, vragen we aan jou en je ouders/verzorgers of we je mogen laten testen door het CBO. CBO staat voor Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek, een instituut dat veel ervaring en kennis heeft op het gebied van excellente leerlingen.

Je kunt je dus niet opgeven, maar je wordt hiervoor geselecteerd in de loop van de brugklas. Als uit deze test blijkt dat jij een excellente leerling bent én je bent ook gemotiveerd om te leren, dan kun je in klas 2 kiezen voor de E-stroom. Hierin zit je wel met reguliere leerlingen in een vwo-klas, maar ga je andere dingen doen. Je bouwt een portfolio op met vaardigheden, projecten en extra bezigheden die jou meer zullen uitdagen. Als je jouw portfolio aan het einde van je schoolcarrière goed hebt afgesloten, krijg je bij je einddiploma een officieel certificaat.

Dit traject kan op zowel het gymnasium als het atheneum gevolgd worden.

Esdal Oosterstraat20

Esdal Oosterstraat25