Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt vijf jaar. De havo bereidt je voor op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met het havodiploma kun je overstappen naar het vwo of doorstromen naar het hbo.

In de eerste drie jaar volg je algemene vakken. Daarna kies je een profiel waarin je je wilt specialiseren.
Je kunt kiezen uit:
- natuur en techniek
- natuur en gezondheid
- economie en maatschappij
- cultuur en maatschappij