Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt zes jaar. Met een vwo-diploma kun je doorstromen naar een universiteit of hbo.

Er zijn twee typen vwo: atheneum en gymnasium. Op het gymnasium is het volgen van een klassieke taal verplicht, op het atheneum niet.

In de bovenbouw kun je kiezen uit de profielen:
- natuur en techniek
- natuur en gezondheid
- economie en maatschappij
- cultuur en maatschappij