In de eerste periode van het schooljaar wordt de Toets-0 van het Cito afgenomen. Als blijkt dat je op sommige gebieden onder het gemiddelde scoort, krijg je extra begeleiding tijdens de theorievakken. De vervolgtoetsen geven aan of je vooruit bent gegaan en of je in de volgende periode nog extra hulp nodig hebt. 

In de bovenbouw kun je voor alle theorievakken bijles krijgen. Dit moet je zelf afspreken met de betreffende docent.