Als je een opleiding wilt gaan volgen op het Esdal Vakcollege in Emmen moet er een aanmeldingsformulier ingevuld worden. Na de aanmelding wordt gekeken of je geplaatst kan worden binnen de leerroute die je wilt volgen. Als je start in leerjaar 1, dan geeft de basisschool extra informatie over het advies en je schoolloopbaan, dit noemen we de warme overdracht. Na de plaatsing word je uitgenodigd voor een startgesprek met je coach en voor introductiemiddag op de locatie. Je kunt dan al vast wennen aan de nieuwe school, de andere leerlingen en de docenten. Van deze dag maken wij gebruik om via een aantal opdrachten en activiteiten een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je leermogelijkheden en leerprestaties. Met al deze gegevens kunnen we bekijken wat je nodig hebt om goed te kunnen presteren. Soms komt uit de aanvullende gegevens naar voren dat je recht hebt op extra ondersteuning. Daarvoor gaan wij dan in overleg met je ouder(s)/verzorger(s) en basisschool.

Als je start in leerjaar 3 word je uitgenodigd voor een startgesprek met de decaan en voor een introductiemiddag om kennis te maken met de mentor, de vakdocenten en met leerlingen die hetzelfde profiel hebben gekozen als jij.