Een deel van het lesprogramma speelt zich buiten de school af. De leerlingen leggen bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken af, bezoeken theatervoorstellingen en musea. In leerjaar 3 en 4 worden de leerlingen voorbereid op een beroepsopleiding in het mbo. De school organiseert stages en excursies die onderdeel van het lesprogramma zijn.