Belangrijke afspraken worden vastgelegd in protocollen, reglementen of procedures. Zo is er bijvoorbeeld een protocol grensoverschrijdend gedrag, een examenreglement en een klachtenprocedure. Al deze en meer documenten zijn te vinden bij downloads.