Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Hierop staat per vak het gemiddelde cijfer en voortgang van de desbetreffende periode vermeld. Op het laatste rapport zijn de cijfers van de eerste drie periodes verwerkt tot een eindcijfer. Doordat alle cijfers via Magister zichtbaar zijn, worden er geen tussenrapporten meer meegegeven. Resultaten van tussentijdse formatieve toetsen en algehele voortgang van de studie kunt u inzien via Magister.me.

In de bovenbouw zijn er geen op zich staande periodes meer. Daar wordt gewerkt met een rekenkundig gemiddelde.