Ouders/verzorgers kunnen de aan hen gekoppelde leerling(en) ziekmelden via het ouderaccount in Magister.

Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Ziekmelden dient voor 08.15 uur te gebeuren.
  • Ziekmelden kan alleen voor dezelfde of de volgende dag.
  • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de vrijdag.
  • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag.
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere ingeplande activiteiten. Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder/verzorger een melding.

Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte, verzoeken wij ouders/verzorgers telefonisch contact op te nemen met de school. Ook afwezigheid in verband met een bezoek aan huisarts, tandarts/orthodontist of ziekenhuis kan niet via Magister worden doorgegeven. Dergelijke absenties dienen van tevoren telefonisch gemeld te worden of kunnen worden doorgegeven door de leerling vooraf een verzuimbriefje te laten inleveren. Uiteraard is het wenselijk dat dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijd worden gepland.

Het ziekmelden via Magister gaat als volgt:

  • Kies Afwezigheid en klik op Melden.
  • Selecteer de datum en voer desgewenst een opmerking in.
  • Klik rechtsboven op Versturen en geef Akkoord. Op dat moment is de ziekmelding verwerkt.

 

Uitleg schermen Magister App

ziekmelden via Magister

Als u aan meerdere leerlingen die bij ons op school zitten gekoppeld bent in Magister, is het uiteraard van belang dat u de ziekmelding bij de juiste leerling opgeeft. In Magister kunt u in dat geval rechts bovenaan switchen tussen de leerlingen. Mocht dit via de app van Magister niet mogelijk zijn, dan adviseren wij u om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. Hierna moeten alle aan u gekoppelde leerlingen zichtbaar zijn in Magister. 

Bij terugkomst op school geeft de leerling een betermeldformulier af bij de administratie.