Op donderdag 11 januari 2018 houden we voor de leerlingen van het Esdal Vakcollege een nieuwjaarsgala.

De opbrengsten van het nieuwjaarsgala komen ten goede van de stichting "het vergeten kind". Deze stichting zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek.

Denk aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens.

De avond start om 19.30 uur en duurt tot 22.30 uur.

Rectificatie: Op vrijdag 12 januari starten de lessen het 1e uur.