Binnen het profiel HBR werken wij sinds dit schooljaar samen met het Drenthe College. Voor het profieldeel recreatie krijgen de leerlingen uit HBR klas 4 les van zowel vmbo- als mbo-docenten. Tijdens de praktijkdagen recreatie ervaren leerlingen wat het werken in de recreatiesector nastreeft.

 In onderstaande brief vindt U meer informatie
Informatiebrief_recreatiedagen_januari_2019_4HBR