Het is even schrikken, maar maandag 26 augustus worden jullie weer op school verwacht.

Klas 1: 13.00 uur
Klas 2: 14.00 uur
Klas 3: 13.30 uur
Klas 4: 14.30 uur
Elk leerjaar start gezamenlijk in de kantine van de school. Daarna ga je met je mentor naar een lokaal om allerlei zaken, die betrekking hebben op de start van het schooljaar, met elkaar te bespreken.
Je krijgt die dag de (werk)boeken en instromende leerlingen ontvangen ook het Chromebook.
Dinsdag 27 augustus worden de leerlingen van alle klassen om 9.00 uur op school verwacht en starten alle klassen gezamenlijk met hun mentor.
Om 12.00 uur zijn de leerlingen vrij.

Woensdag starten de lessen volgens rooster voor klas 2,3 en 4. De nieuwe lestijden van het 30 minuten rooster vind je in het ABC bij de L van lestijden.

Informatie over de introductiekampen van klas 1 en 3 vind je in onderstaande documenten. Aanvullende informatie wordt dinsdag door de mentoren gegeven.

pdfinformatie introductiekamp klas 1

pdfinformatie intorductiekamp klas 3