Een schooldag ziet er op iedere locatie anders uit. Om je toch een indruk te geven, vertellen we je hier hoe een schooldag op de locatie Boermarkeweg eruit ziet.

Je begint ’s ochtends om 08.25 uur. Dan gaat de bel die je laat weten dat je naar de eerste les moet gaan. Dat lesuur duurt tot 09.15 uur. Als je een blokuur hebt, blijf je in het lokaal bij dezelfde leraar. Zo niet, dan ga je op zoek naar het lokaal voor de tweede les. Na dat uur is er een pauze van 10.05 tot 10.20.

Aan het begin van de dag en na de pauzes gaan er twee bellen met een tussentijd van 5 minuten. Bij de tweede bel moet je in het lokaal zijn. De lunchpauze valt tussen het vierde en het vijfde lesuur en duurt van 12.00 tot 12.30 uur. ’s Middags is er nog een pauze na het 6e lesuur (van 14.10 tot 14.25 uur).

In klas 1 eindigen de lessen drie dagen om 14.10 uur en twee dagen om 15.15 uur, tenzij je op een bepaalde dag het 1e lesuur vrij hebt. Dan ga je drie dagen door tot 15.15 uur.